This is an example of a HTML caption with a link.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỆT MAY PHỐ NỐI
Các doanh nghiệp đang hoạt động trong giai đoạn I

1.Trung tâm Xử lý nước thải Khu công nghiệp

 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: xử lý nước thải công nghiệp.
Điện thoại: 0321. 2246833
Fax: 0321. 3972641
Với công nghệ và thiết bị hiện đại do Hà Lan cung cấp, hiện nay công suất xử lý nước thải của Trung tâm là 10.000 m3/ngày-đêm. Trong thời gian tới, khi nhu cầu xử lý nước thải của Khu công nghiệp tăng - giai đoạn II đi vào hoạt động, Trung tâm có thể đầu tư mở rộng nâng công suất lên 12.000 m3/ngày-đêm.

2.Công ty TNHH dệt và nhuộm Hưng Yên

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: dệt và nhuộm vải.
Điện thoại: 0321. 6273150
Fax: 0321. 6273140

3.Công ty cổ phần Hưng Phú

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: sản xuất chỉ.
Điện thoại: 0321. 3972970
Fax: 0321. 3972969

4.Công ty TNHH một thành viên dệt 8/3

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: nhuộm vải.
Điện thoại: 0321. 3942275 
Fax: 0321. 3942744


5. Công ty cổ phần dệt kim Hanosimex

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: dệt kim.
Điện thoại: 0321. 3958160
Fax:

6. Công ty TNHH Hasung Haram Việt Nam

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: sản xuất chỉ.
Điện thoại: 0321. 3972743
Fax: 0321. 3972845


7. Chi nhánh Công ty TNHH Coats Phong Phú

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: sản xuất chỉ.
Điện thoại: 0321. 3972860
Fax: 0321. 3972871


8.  Công ty TNHH Semapo
 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất chỉ


9. Công ty cổ phần Constrexim – Đồ gỗ

 

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: sản xuất đồ gỗ.
Điện thoại: 0321. 3972942
Fax: 0321. 3972940

10. Công ty cổ phần nhựa Vĩnh Thành

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sơ chế nhựa


11. Công ty TNHH KAI Quốc tế Việt Nam

Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Sản xuất chỉ

12. Công ty TNHH may thêu Khải Hoàn
Ngành nghề: May mặc

13. Công ty TNHH Sanmaru Việt Nam
Ngành nghề: Nhuộm chỉ

14. Công ty TNHH Trấu Việt Sài Gòn
Ngành nghề: Cung cấp hơi nước

Tin tức
Tin cũ