This is an example of a HTML caption with a link.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỆT MAY PHỐ NỐI
Giới thiệu khu công nghiệp
Khu Công nghiệp dệt may Phố Nối do chủ đầu tư là Công ty cổ phần phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2005,...
Ngày đăng: 12-01-2018
Công ty CP phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối - Hướng tới phát triển bền vững
Công ty CP Phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối- hướng tới phát triển bền vững Sau hơn 10 năm phát triển hạ tầng và vận hành Khu công nghiệp, với vị trí nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, giao nhau giữa Quốc lộ 5 và Quốc lộ 39,...                                                                                                                                                                 
Ngày đăng: 26-09-2018
Tin tức
Tin cũ