This is an example of a HTML caption with a link.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỆT MAY PHỐ NỐI
Chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN

1. Chính sách ưu đãi đầu tư của KCN Phố Nối B
Các nhà đầu tư khi đầu tư vào khu công nghiệp dệt may Phố Nối B sẽ được hưởng những ưu đãi không những của nhà nước ban hành mà còn được hưởng những chính sách, hỗ trợ riêng của Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối:
- Hỗ trợ trọn gói thủ tục đăng ký đầu tư cho đến khi nhà đầu tư được cấp phép
- Hỗ trợ trọn gói trong việc tìm kiếm nhà thầu, thiết kế và xây dựng nhà xưởng
- Hỗ trợ tín dụng dưới nhiều hình thức tùy thuộc vào năng lực tài chính của khách hàng
- Miễn tiền thuê đất thô cho đến năm 2020.
- Hỗ trợ tuyển dụng lao động cho khách hàng.
2.  Chính sách ưu đãi đầu tư vào KCN của tỉnh Hưng Yên
A. Thuế xuất nhập khẩu
Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
- Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm...trong thời hạn nhất định;
- Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu cho nước ngoài để gia công cho Việt Nam rồi tái nhập khẩu theo hợp đồng gia công;
- Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), bao gồm:
  + Thiết bị, máy móc;
  + Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân;
  + Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng theo quy định;
  + Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc theo quy định;
  + Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;
- Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo khoa học;
- Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất;
 B. Thuế thu nhập doanh nghiệp
Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm đầu tiên và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo- Áp dụng cho các DN vào đầu tư mới tại các KCN, tính từ năm có thu nhập chịu thuế. (Ưu đãi chung của Việt Nam, trừ các KCN trực thuộc đô thị loại I).
C. Thuế  giá trị gia tăng
Căn cứ vào thông tư số 219/2013/TT- BTC  ngày 31/12/2013 về việc hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, mức thuế giá trị gia tăng 0% áp dụng cho các trường hợp sau:
- Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ.
- Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài.
- Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, kể cả uỷ thác xuất khẩu.

Tin tức
Tin cũ