This is an example of a HTML caption with a link.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỆT MAY PHỐ NỐI
Đoàn giám sát của Quốc hội và thanh kiểm tra lĩnh vực Môi trường
Bài viết về Đoàn giám sát của Quốc hội và thanh kiểm tra lĩnh vực Môi trường
Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Dệt may Phố Nối. Trong những năm gần đây, KCN Dệt may Phố Nối đã thu hút được nhiều dự án vào đầu tư xây dựng nhà máy để sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, Công ty luôn ý thức được việc Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Từ tháng 3/2017, Công ty CP PTHT Dệt may Phố Nối đã tiếp nhận quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung của KCN từ Chi nhánh Tập đoàn Dệt may Việt Nam – Trung tâm xử lý nước thải theo yêu cầu của các cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận Công ty đã đầu tư hơn 70 tỷ đồng để thực hiện cải tạo và thực hiện dự án nâng cấp Nhà máy XLNT đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT.
            Từ năm 2017 đến nay, Công ty đã được nhiều cơ quan nhà nước như: Tổng cục môi trường, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, Công an tỉnh Hưng Yên,… về thanh tra, kiểm tra và giám sát hoạt động bảo vệ môi trường tại KCN. Qua kết quả kiểm tra của các đoàn, cơ bản công ty đã có ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về Bảo vệ môi trường, đã đầu tư xây dựng và vận hành đầy đủ các công trình bảo vệ môi trường của KCN, không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường.
            Ngày 23/8/2018, KCN Dệt may Phố Nối vinh dự được đón Đoàn Giám sát của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về làm việc, tham gia cùng đoàn còn có đồng chí Bùi Thế Cử - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý các khu công nghiệp, Công an, đại diện Đoàn Đại biểu quốc hội của tỉnh Hưng Yên,… Tại buổi làm việc đoàn đã đi kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường của KCN trong đó có Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Đoàn đã nghe Ông Nguyễn Hải Hà - Chủ tịch HĐQT – Tổng giám đốc Công ty báo cáo về tình hình hoạt động và việc thực hiện các chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường của Công ty.


            Kết luận buổi làm việc, Đồng chí trưởng đoàn Giám sát đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Công ty trong việc cải tạo, nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải tập trung. Đồng thời yêu cầu Công ty tiếp tục nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường tại KCN Dệt may Phố Nối và gấp rút thực hiện dự án nâng cấp Nhà máy xử lý nước thải đảm bảo tiến độ theo yêu cầu.
            Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Dệt may Phố Nối luôn xác định phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, nỗ lực thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, giám sát chặt chẽ, đôn đốc các doanh nghiệp hoạt động trong KCN thực hiện tốt công tác Bảo vệ môi trường, phấn đấu đưa KCN Dệt may Phố Nối trở thành KCN xanh của tỉnh Hưng Yên.
Bài viết liên quan
Tin tức
Tin cũ