This is an example of a HTML caption with a link.
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DỆT MAY PHỐ NỐI
Gia hạn thêm 5 năm cho thiết bị cũ khi nhập khẩu vào VN

18/11/2015

Đó là qui định mới nhất về nhập khẩu thiết bị, máy móc đã qua sử dụng vừa được Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành ngày 13-11.

Qui định này sẽ thay thế cho thông tư số 20 đã được Bộ ban hành và tạm dừng thực hiện trong thời gian qua.

So với qui định cũ, tuổi đời của máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu vào VN đã được nâng từ 5 năm lên 10 năm.

Thông tư 23 vừa ban hành của Bộ KH&CN qui định rõ: Thiết bị đã qua sử dụng khi nhập khẩu phải phù hợp với các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành, không được phép nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Qui định mới cũng nếu rõ đối với trường hợp thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các Bộ, ngành xem xét, quyết định.

Các qui định mới về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2016.

Nguồn: Vinantex.com.vn

Bài viết liên quan
Tin tức
Tin cũ